Pradinis
puslapis
Paslaugos
ir prekės
Ką galime
įrėminti?
Kainos Rėmų
dydžiai
Esame
profesionalai
Skubūs
užsakymai
Paveikslų
reprodukcijos
Kontaktai
ir žemėlapis

KĄ GALIME ĮRĖMINTI

TAPYBOS DARBUS, DROBES, AKVARELES, GRAFIKĄ,
TEKSTILĘ, STIKLO IR ODOS DARBUS, KOLIAŽUS,
PAPIRUSUS, SIUVINIUS IR T.T.
NUOTRAUKAS, REPRODUKCIJAS, ŽEMĖLAPIUS,
PLAKATUS, DĖLIONES (“PUZLES“) VAIKIŲ PIEŠINIUS IR T.T.
NUOTRAUKŲ PERKĖLIMAS ANT DROBĖS!
VEIDRODŽIAI,
JŲ FACETAVIMAS, SMĖLIAVIMAS IR RĖMINIMAS.
SKELBIMŲ LENTAS,
REKLAMINĘ IR INFORMACINĘ MEŽIAGĄ.
DIPLOMUS, ATESTATUS, PAŽYMĖJIMUS,
PLANUS, INSTRUKCIJAS IR T.T.
TŪRINIUS DAIKTUS:
NUO DRUGELIO AR ŠAUKŠTO IKI
BATŲ,IKONOS AR SMUIKO.